Na slědach Serbow
Sorben erleben
Start > Na slědach Serbow přez Budyšin > Dźiwadło na hrodźe
< zurück     Station 6 /44     weiter >
Na slědach Serbow přez Budyšin
Dźiwadło na hrodźe

Dźiwadło na hrodźe je druhe stejnišćo Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła. Prawidłownje pokazuja so tu inscenacije małkeje formy a předstajenja dorosta

Dźiwadło na hrodźe ze swojej škleńčanej fasadu so na městnje něhdyšeho Žitneho doma w lěće 2003 dotwari. Moderny twar wužiwa dwurěčna sparta klankodźiwadła Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła. Prawidłownje pokazuja so tež inscenacije „małeje formy“, předstajenja dorostowych wuměłcow a wšelakore čitanja, koncerty a druhe ewentne formaty na jewišćach. Zady škleńčaneje fasady, kotraž je wot dwora hroda widźeć, steja figury Rietschelowych swislow. Swisle debichu stary twar Budyskeho měšćanskeho dźiwadła. Rietschelowe figury móžeš prawidłownje w předstajenej swětłowej, hudźbnej a zwukowej instalaciji „Mała Orestija“ multimedialnje dožiwić. Mehr

< zurück     Station 6 /44     weiter >