Na slědach Serbow
Sorben erleben
< zurück     Station 38 /44     weiter >
Na slědach Serbow přez Budyšin
Serbski muzej

Ineraktiwna wustajeńca wo serbskich stawiznach, tworjacym a ludowym wuměłstwje kaž tež wo folklorje a tradicijach.

W lěće 1869 přetwarjene twarjenje słužeše hač do lěta 1834 jako skład a předawanišćo sele w Budyšinje. Po tym, zo bě tu sydło Sakskeho kralowskeho apelaciskeho sudnistwa a Kralowskeho wokrjesneho hamta, wobsadźichu nachwilnje nacionalsocialisća dom. W lěće 1974 dósta tu Serbski muzej swój stajny domicil. Hłowny dźěl archeologiskich artefaktow a rěčnych pomnikow pochadźa ze swójstwa serbskeho wědomostneho towarstwa „Maćicy Serbskeje“. Dźensa wopřija cyła zběrka wjace hač 35.000 inwentarizowanych objektow. Wopytowar móže sej na třoch etažach, na wjace hač 1.000 m2, wuběr z temowych wobłukow serbske stawizny, tworjace wuměłstwo, ludowe wuměłstwo, narodne drasty a serbske tradicije wobhladać. W běhu lěta přiwabja mnoholičbne kulturne poskitki wopytowarjow do luboznje restawrowaneje swjedźenskeje žurle muzeja. Serbski muzej přinošuje z tym bytostnje ke kulturnej wšelakorosći města. Mehr

< zurück     Station 38 /44     weiter >