Na slědach Serbow
Sorben erleben
< zurück     Station 31 /44     weiter >
Na slědach Serbow přez Budyšin
Hrodźiško

Hrodźiško je sobu najstarše sydlišćo Budyskeje kónčiny a ma najrjeńši wuhlad na stare město Budyšina.

Hrodźiško słuša sobu k najstaršim sydlišćam Budyskeje kónčiny. Hižo wot sydlenskeho časa starych słowjanskich kmjenow dźěli nahle spadacy doł Sprjewje mały kopc wot Budyskeho stareho města. Hač do dźensnišeho su hišće dźěle hrodźišća na Hrodźišku widźeć. Pódla jednoreje kapałki z małej wěžu je kěrchow. Na tutym ma wuznamny serbski filologa, spisowaćel a nakładnik Jan Arnošt Smoler swój posledni wotpočink. Na jutrowničce wotměje so na k Sprjewi nachilenej skłoninje tradicionelne jejkakulenje. Přez cyłe lěto wopytuja wobydlerjo a turisća tutu historisku městnosć dla jónkrótneho wida na siluetu města wěžow. Mehr

< zurück     Station 31 /44     weiter >