Na slědach Serbow
Sorben erleben
< zurück     Station 44 /44
Na slědach Serbow přez Budyšin
Wjelbik

Mjeno „Wjelbik“ ma pola Serbow wosebity wuznam a je wotwodźene wot słowa wjelb - skład za cyrobizny.

Twarjenje na róžku k Žitnej hasy běše přez Druhu swětowu wójnu dospołnje zničene. Lětdźesatki steješe ruina wosrjedź města Budyšin. Po tym, zo běše Serbski ludowy ansambl dom w lěće 1977 wobnowił, słužeše jako bydlenski dom z přizamknjenej klubowej korčmu wuměłcam tuteje kulturneje institucije. Mjeno „Wjelbik“ ma pola Serbow wosebity wuznam a je wotwodźene wot słowa wjelb - skład za cyrobizny. Pomjenowanje dósta hosćenc dla přez 600 lět stareho wjelba z přirodneho kamjenja, kotryž so při saněrowanju doma wotkry. Dołhi čas smědźachu korčmu jeničce sobustawojo kluba, kotřiž skutkowachu w serbskej wuměłskej a kulturnej scenje, wopytać. Tak wuwiwaše so Wjelbik k městnosći zetkanja a wuměny nazhonjenjow. Kónc 1990tych lět so dom přetwari, tak zo nowe bydlenja nastachu. Wot lěta 1990 hosćenc serbska swójba wobhospodari. Hač do dźensnišeho steji mjeno „Wjelbik“ jako synonym za serbsku hospodliwosć a kulinariske jědźe srjedź stareho města Budyšin. Mehr

< zurück     Station 44 /44