Na slědach Serbow
Sorben erleben
< zurück     Station 43 /44     weiter >
Na slědach Serbow přez Budyšin
Serbska štwórć

Pomjenowanje Serbska štwórć pokaza na słowjanske korjenje města Budyšin. Dźensa dominuja wonkowny napohlad štwórće restawrowane barokowe twarjenja.

Pomjenowanje Serbska štwórć pokaza na słowjanske korjenje města Budyšin. Dźensa dominuja wonkowny napohlad štwórće restawrowane barokowe twarjenja. Pomjenowanje „Serbska štwórć“ za dróhi wokoło Serbskeje wěže je jenož jedna pokazka na słowjanske korjenje města Budyšin. Hač do srjedź 10. lětstotka bydleše w chěžach wokoło Budyskeho hroda mnoho słowjanskich sydlerjow. Tući dyrbjachu pak sydlišćo dla němskich wobsadźerjow hroda wopušćić. Spočatnje zasydlichu so na dźensnišej Serbskej hasy a na Šulerskej hasy. Přez přiběracu ličbu němskich sydlerjow po 11. lětstotku njeměješe město hižo ryzy słowjanske sydlišćo. W 15. lětstotku buštej k škitej Serbskeje štwórće Serbska wěža a k tom słušace Serbske wrota natwarjenej. Hač do dźensnišeho dominuja wonkowny napohlad Serbskeje štwórće luboznje restawrowane barokowe twarjenja. Mehr

< zurück     Station 43 /44     weiter >