Na slědach Serbow
Sorben erleben
Start > Na slědach Serbow přez Budyšin > Smolerjec kniharnja
< zurück     Station 33 /44     weiter >
Na slědach Serbow přez Budyšin
Smolerjec kniharnja

W lěće 1851 wotewri Smoler swój prěni wobchod pod Bohatej wěžu. Dźensa poskićuje wobchod cyły nakładniski sortiment Ludoweho nakładnistwa Domowiny.

Wot lěta 2006 ma Smolerjec kniharnja w rumnosćach na Sukelnskej čo. 27 swój domicil. W 19. lětstotku so Smolerjec kniharnja prěni króć jako serbska kniharnja naspomni. Jan Arnošt Smoler załoži wobchod pod Bohatej wěžu. W času jeho skutkowanja rozšěri wón poskitk serbskeje literatury z knihami słowjanskeho wukraja. Spočatk 20. lětstotka přesydli so kniharnja do něhdyšeho Serbskeho doma na Lawskich hrjebjach. Nacionalsocialistiski režim zakaza zjawne serbske žiwjenje (1937), štož k rozpušćenju serbskeje kniharnje wjedźeše. W lěće 1950 so kniharnja znowa załoži. Po tym, zo měješe wšelake rumnosće na měšćanskim teritoriju, zaćahny do dźensnišeho wobchodneho doma. Tu poskićeja so wšitke edicije a publikacije Ludoweho nakładnistwa Domowina. W rumnosćach Smolerjec kniharnje wotměwaja so pak tež prawidłownje awtorske čitanja a literarne zarjadowanja. Mehr

< zurück     Station 33 /44     weiter >