Na slědach Serbow
Sorben erleben
< zurück     Station 20 /44     weiter >
Na slědach Serbow přez Budyšin
Žitne wiki

Hač do kónca 20. lětstotka bě tu swobodne njezatwarjene naměsto. Tute wužiwaše so tež za Festiwale serbskeje kultury.

Na městnje dźensnišeho nakupowanskeho centruma bě hač do kónca 20. lětstotka swobodne njezatwarjene naměsto. Tute wužiwaše so jako parkowanišćo. Na naměsće wotměwachu so tež Festiwale serbskeje kultury, kotrež maja swoje korjenje w 30tych lětach zańdźeneho lětstotka. W tutym času wotměwachu so prěnje zjězdy Domowiny. Wot lěta 1950 bu tuta tradicija ze „Serbskimaj zjězdomaj“ znowa wozrodźena. We wobłuku serbskich kulturnych ewentow pokaza so Budyšin w swjedźenskej pyše. Naměsta a dróhi cyłeho města pjelnjachu so z wobydlerjemi Hornjeje a Delnjeje Łužicy w swojich serbskich narodnych drastach. Na žurlach so swjećeše a spěwaše. To zahorješe serbskich a němskich měšćanow kaž tež hosći z tu- a wukraja. Na tradicionelnym měšćanskim swjedźenju „Budyske nalěćo“ su Žitne wiki tež dźensa hišće kulisa za serbske wuměłstwo a kulturu w Budyšinje. W sćinje Bohateje wěže prezentuja serbske spěwarske a rejowanske towarstwa kaž tež powołanscy wuměłcy swoje programy. Tradicija Festiwalow serbskeje kultury so dźensa ze zarjadowanjemi mjezynarodnych folklornych festiwalow dale wjedźe. Mehr

< zurück     Station 20 /44     weiter >